ZHINENG  CHIKUNG

Egészség – Harmónia – Önfejlesztés

Zhineng Chikung

A Chi (Csi, Qi) az életerő, energia, mely mindenütt jelen van, mindent áthat. Mennyisége, minősége határozza meg életünket, egészségünket. A Chi éltet, táplál, védelmez, szabályozza élettevékenységeinket.
A Kung gyakorlást, munkálkodást, tartós erőkifejtés jelent. Tehát a Chikung (Chi Kung, Csikung, Csi Kung, Qigong, Qi Gong) nem más, mint az energia szabályozásának, keringetésének és újratöltésének alapvető módja. Magasabb szinten – az Élet tudománya.
A Tradicionális Kínai Gyógyászat eljárásai, beleértve az akupunktúrát és a legkülönbözőbb masszázsokat is, a Chikung energiáról alkotott elméletein és módszerein alapulnak. A Chikung egy gyűjtőfogalom, ami magába foglal minden kínai energetikai tant. Kínában több száz stílus van, melyeket céljaik, alapelveik, és mélységük alapján lehet megkülönböztetni. Mindezek közül kiemelkedik a Zhineng Chikung, mint a leghatékonyabb gyógyító, egészségmegőrző és spirituális rendszer.

A Zhineng Chikung (Zhineng Qigong, Zhineng Gong, Chineng, ChiLel) egy ősi alapokon nyugvó, de modern, tudományos kutatásokkal is alátámasztott módszer. Megalkotója Pang Ming professzor, a nyugati és kínai orvoslás doktora, akit hazájának elsőszámú mesterének tartanak. Célja az volt, hogy egy mindenki által könnyen elsajátítható rendszert alkosson, melyet bárki gyakorolhat nemtől, kortól, testalkattól és egészségi állapottól függetlenül. Ennek érdekében Pang Ming mester sok addig titkos tant és technikát is nyilvánossá tett.
Pang mester 1988-ban alapította meg az első Gyógyszer Nélküli Kórházat (Huaxia Zhineng Chikung Központ), ahol több százezer embert gyógyítottak meg, és egyetemi Chikung oktatás is volt. A Központban fennállása alatt 95%-os gyógyítási arányt diagnosztizáltak.
A Zhi bölcsességet, a Neng szó pedig tudást, képességet jelent. A Zhineng Chikung gyakorlásával több agysejtet aktiválhatunk, amelynek eredménye egy magasabb tudati szint, intelligencianövekedés, sőt, különleges képességek kifejlődése. A Chit a tudat irányítja, így minél fejlettebb a Tudatunk, annál nagyobb mennyiségű és jobb minőségű Chit tudunk mozgósítani, illetve felhasználni önfejlesztő és gyógyító célokra.

A Zhineng Chikung gyakorlásával megvalósítható:
Fizikai szinten
– Mindenféle betegség megszüntetése, testi rendellenességek korrigálása
– Egészségünk megőrzése, immunrendszerünk megerősítése, a szervezet méregtelenítése
– Fizikai teljesítmény növelése, a regeneráció gyorsítása
Szellemi szinten
– Fókuszáltabb agyi tevékenység, az intellektuális teljesítmény növelése
– Érzelmek kiegyensúlyozása, a felhalmozódott stressz oldása
– Tudatunk nyitása és tisztítása, magas spirituális szintre való fejlesztése
Energetikai szinten
– Test – Lélek – Szellem – Energia – Környezet – Világmindenség egyensúlyának megteremtése
– Intuíciónk finomodása, különleges képességeink kifejlődése
– A Chi irányítása, magas energetikai szint elérése

Ma már emberek milliói gyakorolják a Zhineng Chikungot, és világszerte a legelismertebb rendszer. Egyre többen fedezik fel csodálatos gyógyító és önfejlesztő hatásait, és válik sokunk számára életmóddá.
A „Zhineng Chikung Önfejlesztő Iskola – Debrecen”-ben rendszerezett tanmenetbe ágyazva sajátíthatók el a technikák, elvek és módszerek: a teljesen kezdő szinttől a középhaladó és haladó szinteken át egészen a gyógyító vagy csoportvezető tanfolyamokig.

A Zhineng Chikung a több ezer éves tradicionális kínai tanok, és a modern, tudományos gondolkodás egyedülálló ötvözete, melyet a kínai kormány hivatalos felmérés alapján nyilvánított a leghatékonyabb Chikungnak. Tudományos kutatások és orvosi eredmények támasztják alá eredményességét.
A Zhineng Chikung mára az egész világon elterjedt, hiszen a gyógyuláson túl megtanít képességeink kibontakoztatására, útmutatást ad az önfejlesztésre, a Test – Tudat – Chi – Környezet egyensúlyának megteremtésére. Elsajátíthatjuk, hogyan ápoljuk és őrizzük meg Chinket a mindennapokban, hogyan teremtsünk összhangot a spiritualitás és a mindennapi életünk között.
A Zhineng Chikung lehetőséget kínál arra is, miként szabadítsuk fel magunkat saját korlátaink és a társadalmi konvenciók alól, hogy valódi szabadságban, teljes egészségben éljünk, melyet a helyes gyakorlás útján csiszolódott Tudatunk és Bölcsességünk vezérel.

A Zhineng Chikung 9 jellemzője:
1. A Zhineng Chikung az egyedülálló Hunyuan Teórián alapszik
A Zhineng Chikung bár használja és tanítja a meridián rendszert, a yin-yang egyensúlyt, a három esszencia és az öt elem tanokat, de valójában nem ezeken, hanem a Hunyuan Teljesség Teóriáján alapszik. Ez azt jelenti, hogy az Eredendő Chit, a Tao Chijének szintjét, az úgynevezett Hunyuan Chit használja.
Az univerzumban minden a Hunyuan Chi megnyilvánulása, legyen az látható vagy láthatatlan. A különböző típusú és szintű energiák befolyásolják egymást, és egymásba átalakulhatnak. Az univerzumban minden Chi a Hunyuan Chivel áll kapcsolatban, ez mindennek az alapja. Minden energia a Teljességben kapcsolódik össze. Célunk, hogy az emberi Chi egyesüljön a Hunyuan Chivel, mert ez a legerősebb, így felhasználásával bármit elérhetünk.

2. A Zhineng Chikung egy teljes elméleti és gyakorlati rendszer
A Zhineng Chikung nem csupán egy technika, néhány mozdulatsor vagy meditáció, hanem egy oktatási tanmenetbe ágyazott teljes körű elméleti és gyakorlati rendszer. Magába foglalja mind a külső és belső Chikung technikákat, elméleteket, továbbá a Chivel való gyógyítást. Egy kiváló és teljes tudás-rendszert kínál az Elme, Chi és Test fejlesztéséhez, illetve bölcsességünk és képességeink kiteljesedéséhez.
A „Zhineng Chikung Önfejlesztő Iskola – Debrecen”-ben szintekre bontott tananyag mentén lehet elsajátítani ezt a csodálatos módszert. Sőt, minden évben Zhineng mestereket hívunk meg Kínából, hogy a magyar gyakorlók számára is elérhetővé tegyük a legmagasabb szintű képzést.

3. A Zhineng Chikung sokoldalú és könnyen felhasználható gyakorlatokból áll
A Zhineng Chikung rendszerében sokféle gyakorlat található: egyszerűbb és hosszabb mozdulatsorok, statikus álló meditációk, mantrák, belső Chi irányítások, gyógyító módszerek, speciális képességeket fejlesztő metódusok, és a mindennapi életben felhasználandó tudati, testi és energetikai technikák. Gyakorlás által elsajátítjuk, hogyan kell Tudatunkat irányítani, Testünket tudatosítani és a Chit bent tartani. Így nem elveszítjük, hanem növeljük az életerőnket, és tudatosabban élhetjük életünket.
Minden gyakorlat a Hunyuan Teórián alapszik, ezért szinte bármelyik közülük nagyon magas spirituális szintre juttathatja a gyakorlót, illetve sok módszerből lehet választani a gyógyulás és egészségünk érdekében. Emellett az is fontos szempont, hogy számos technikát a mindennapi tevékenységeink végzése közben is lehet gyakorolni, ami nagyban megkönnyíti a rendszeres gyakorlást.

4. A Zhineng Chikung a tanítás mindhárom módszerét használja (mozdulatok, magyarázat, Chi)
A mozdulatok szintjén történő tanítás azt jelenti, hogy a gyakorlók igyekeznek pontosan lemásolni és elsajátítani a mozdulatokat. Például kívülről, főleg ruhán keresztül nem látszik a lapocka mozgása, a Ming Men nyitása, továbbá az sem egyértelmű, hogyan kell lágyan mozogni. Ezért a Zhineng tanító fizikai szinten is megmutatja melyik testrészt hogyan és miért kell úgy mozdítani.
Magyarázattal értjük meg, mi a gyakorlásunk célja, melyek a kulcsfontosságú dolgok, az úgynevezett Arany Kulcsok. Sokoldalúan és több irányból megközelítve magyarázza a Zhineng tanító a mélyebb összefüggéseket. Fontos, hogy idővel az elveknek gyakorlatokká, a gyakorlatoknak pedig elvekké kell válniuk. Ennek a megvalósulása már egy nagyon magas szint.
A legmagasabb szintű tudásátadás az energia szintjén történik. Ennek is különböző módozatai vannak, például a Chi-mezőn keresztül, az Elméből Elmébe való átsugárzás, a Chi áramlásának segítése és az energiaszint megemelése a Zhineng tanító által. A „Zhineng Chikung Debrecen Önfejlesztő Iskolában” a tanítás mindhárom módszerét alkalmazzuk.

5. A Zhineng Chikung a Tiszta Tudat fejlesztését hangsúlyozza
A Zhineng Chikung kiemelten hangsúlyozza a kiegyensúlyozott, stabil és koncentrált, központosított tudati és lelki állapotot. Ez az állapot meghozza az egészséget, boldogságot, harmóniát önmagunkkal és a környezetünkben élőkkel.
Emberi Tudatunk Chije a Yiyuanti (Tiszta Tudat) Hunyuan Chi, ami az egyik legmagasabb szintű Chi az univerzumban. Az Eredendő Hunyuan Chi és a Yiyuanti Hunyuan Chi között/alatt még több különböző szintű Hunyuan Chi van. A Yiyuanti Hunyuan Chi hatással van ezekre a szintekre, így az egész emberi létre.
A Zhineng gyakorlók fejlesztik és tisztítják Tudatukat, továbbá aktívan használják a Chi mozgósítására. Mindennek célja a Test, az Elme, a Belső Chi, és ezzel együtt a körülöttünk lévő világ átalakítása, magasabb szintre való emelése.

6. A Zhineng Chikung mozdulatok, hangok és a Tudat használatával mozgósítja a Chit
A legegyszerűbb a Chikung-mozdulatok gyakorlásával már megérezhetjük a Chit, illetve a mozdulatsorok végrehajtásával irányítani is tudjuk az energiaáramlást testünkben, meridiánjainkban. Hangok és különböző mantrák segítségével is aktiválhatjuk a Chinket, ami szintén nagyon hasznos és hatékony. Bár a Zhineng Chikungban mind a mozdulatok mind a mantrák fontosak, mégis a lényeg a Tudat működésén van.
A Zhineng Chikung a mozdulatokat és technikákat mindig aktív tudati tevékenységgel végzi, ami meggyorsítja a gyógyulást és önfejlesztést. A Tudat összekapcsolódik a Chivel, így az elménkkel is tudjuk vezérelni. A tudati tevékenységgel való Chi-mozgatás sokkal hamarabb hoz eredményeket, és megnyitja az utat a magasabb szintek felé. Minél erősebb és nyitottabb a Tudat, annál nagyobb mennyiségű és annál jobb minőségű energiát képes mozgósítani.

7. A Zhineng Chikung egy nyitott rendszer
Zárt és nyitott energetikai rendszereket lehet megkülönböztetni. A zárt rendszerek is kívülről igyekeznek felvenni a Chit, de a gyakorló elkülöníti magát a környezetétől, és a testen belüli energetikai és tudati szabályozásra helyezi a hangsúlyt, továbbá a befelé fordulásra, érzelmek elnyomására, valamint a nagyobb koncentrációra. Manapság leginkább az ehhez hasonló energetikai iskolák vannak elterjedve, ami sokszor a környezetünktől való elszigetelődéshez, problémákhoz vezethet.
Ezzel szemben a Zhineng Chikung egy nyitott rendszer, mely kiemeli az egyén és környezete közötti kapcsolat fontosságát, összehangolja és egyesíti az embereket a Közös Chi-mezőben, ezáltal segítve a civilizáció haladását. Továbbá az emberi belső Chi és az egyetemes Hunyuan Chi összeolvadását hangsúlyozza és használja az egyén tudatának, testének és Chijének fejlesztésére. Mindezek mellet nagyon fontos még a Tudat nyitása is.

8. A Zhineng Chikung külső Chit használ gyógyításra, Chi veszteség vagy károsodás nélkül
Általában az energiával gyógyítók a saját energiájukat, Chijüket használják a gyógyítás során. Bár a legtöbben kívülről igyekeznek felvenni az ehhez szükséges erőket, de saját magukon áramoltatják át, és a legtöbbször az elméjükkel különböző tulajdonságokkal ruházzák fel. Az ilyen módszerekkel is sokszor hatékonyan tudják kezelni a betegségeket, de általában kétfajta eredménye van: vagy kevés az energia, és így kevés a hatás is, vagy előbb-utóbb a gyógyító tönkre teszi önmagát.
A Zhineng Chikungban más módszereket használunk a Chivel való gyógyításhoz. Nem alkalmazzuk a saját energiánkat, hanem a Hunyuan Chit közvetítjük a kezelések során. Ehhez használjuk még a Chi-mezőt, ami megkönnyíti, és sokkal hatékonyabbá teszi a gyógyító munkáját. Ez a gyógyítási módszer teljesen veszélytelen, szinte bárki által alkalmazható.

9. A Zhineng Chikung gyakorlása hamar eredményes (betegségek eltűnése, életminőség javulása)
A Zhineng Chikung nagyon-nagyon hatékony. Sokféleképpen felhasználható, és a legtöbb gyakorló rövid időn belül eredményeket tud elérni. Különösen jól alkalmazható testünk működésének a feljavítására, egészségmegőrzésre, sőt akár súlyosabb betegségekből való felgyógyulásra. Elménk képességei is hamar fejlődnek, érzelmeink kiegyensúlyozódnak. Eredményesebbé tehetjük vele a tanulást, a munkateljesítményt, a kreativitást, a sportteljesítményt. Aki rendszeren és helyesen gyakorol, valamint megértette az elveket, élete minden területén jelentős minőségi változást tapasztal.

Ha a tanfolyamok után érdeklődsz, akkor kattints ide.